gdpr

Számos kérdés érkezik hozzám azzal kapcsolatban, hogy valaki köteles-e elmenni a tárgyalásra, amelyre tanúként idézik.

Fontos leszögezni, hogy azt, hogy valaki tanú legyen vagy ne, a bíróság dönti el, a bíróság döntése pedig kötelező az adott személyre.

 

Megtagadható a tanúvallomás tétel?

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 290.§ szabályozza azt, hogy mely esetekben és csak ezekben az esetekben tagadható meg a tanúvallomás tétel. A tanúvallomást megtagadhatja az például aki a felek bármelyikének hozzátartozója, vagy az, aki a tanúvallomás folytán magát vagy hozzátartozóját bűncselekmény elkövetésével vádolná, az azzal kapcsolatos kérdésben stb.

Amennyiben semmilyen megtagadási ok nem áll fent, akkor tanúvallomást köteles tenni mindenki, akit erre a bíróság felkért.

 

Mi a teendő, ha nem tud megjelenni a bíróságon?

A mai világban igen gyakori, hogy tartós külföldi tartózkodás, külföldi munkavállalás, vagy súlyos betegség miatt valaki nem akar vagy nem tud a bíróság előtt megjelenni. Ilyen esetekben javasolt ezt írásban jelezni a bíró részére, azzal, hogy írásban szívesen válaszol az illető a bíróság valamennyi kérdésre. Az írásbeli tanúvallomástétel lehetőségét jogosult a bíróság biztosítani.

 

Mi a teendő, ha valaki nem tud a feltett kérdésekre válaszolni?

Ilyen esetben joga van a tanúnak azt mondani, hogy nem tudom, vagy nem emlékszem, ezek a válaszok is válaszok és a tanúnak csak az a kötelezettsége, hogy válaszoljon és igazat mondjon. Ha az az igazság, hogy nem emlékszik, vagy nem tud a kérdésre válaszolni, ezt kell elmondani.

 

 

Szabályszerű bírósági idézés lakcímre érkezikMilyen a szabályszerű idézés?

Végezetül arra hívnám fel a figyelmet, hogy a bíróság szabályszerű idézésének kizárólag az minősül, amelyet valakinek a lakcímkártyájában szereplő tartózkodási helyére vagy lakcímére, kirívó esetben a munkahelyére kézbesítettek.

Mindaddig amíg valaki mástól értesül csak arról, hogy őt a bíróság meg kívánja hallgatni, de ilyen szabályszerű idézést még nem kapott, akkor nem köteles megjelenni a bíróság előtt.